Loodgieter

Als erkend gastechnisch en watertechnisch installateur is Technisch Buro Heijnens uw betrouwbare partner betreffende uw gas en waterinstallatie. In Nederland is de eigenaar van een pand verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de in bezit hebbende gas en waterinstallatie, het is dus verstandig te kiezen voor een erkend installateur voor deze werkzaamheden!

Technisch buro Heijnens zorgt ook dat het water wordt afgevoerd door middel van het aanleggen van de juist gedimensioneerde afvoer- en rioleringsleidingen.